Casio รุ่น SE-S400
ดูภาพขยาย


Casio รุ่น SE-S400
คุณสมบัติของตัวสินค้า

  • มีจอแสดงผลแบบ POP UPจำนวน 2 หน้าจอสำหรับลูกค้าสามารถปรับเอียงองศาซ้ายขวาได้
  • เหมาะสำหรับ CAFÉ ,COFFEE SHOP,PUB,CLINIC,PHAMACY
  • มีช่องสำหรับต่อคอมพิวเตอร์ 2 ช่องและช่องเสียบ SD CARD สำหรับเก็บข้อมูลยอดขาย
  • ทำรายการบันทึกการขายในรูปแบบกดปุ่มแผนกได้ 200 แผนกSE
  • บันทึกการขายในรูปแบบ BAR CODE จำนวน 13 หลักสูงสุด 2,000 รายการ
  • ตั้งปุ่มกดเรียกดูสต็อค เช็คราคา หรือพิมพ์ยอดสต็อคคงเหลือสินค้าได้
  • มีระบบการคิดเงินแบบร้านอาหารเช็คบิลเป็นโต๊ะๆได้
  • เก็บสำรองข้อมูลการขายในตัวเครื่องได้แม้ขณะไฟฟ้าดับ